Εκπαίδευση

Η Πρακτική Άσκηση και τα μαθήματα προετοιμασίας για την Π.Α.

Πρακτική Άσκηση – Ιστορικό

Η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία διδάσκεται η Γερμανική ως ξένη γλώσσα δίνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος από το 1985.

Οι πρώτες θέσεις Π.Α. ήταν 12, όμως αυξάνονταν κάθε χρόνο, μέχρι που το Τμήμα μας εντάχθηκε κατά τα έτη 1998-2001 στο ΕΠΕΑΕΚ I Πρακτικής Άσκησης κι έτσι από το 1998/99 είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Π.Α. όσοι/ες φοιτητές/τριες το επιθυμούσαν.

Το 2001 θεσμοθετήθηκαν

 • η Πρακτική Άσκηση όλων των φοιτητών/τριών του Τμήματος στο 8ο εξάμηνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία διδάσκεται η Γερμανική ως ξένη γλώσσα (απόφαση Γενικής Συνέλευσης 199/16.3.2001).
 • οι Μικροδιδασκαλίες στο 7ο εξάμηνο ως προετοιμασία για την Π.Α. (απόφαση Γενικής Συνέλευσης 202/8.6.2001).

Έτσι, από το 2001 εντάχτηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οι Μικροδιδασκαλίες ως μέρος της Διδακτικής ΙV του 7ου εξαμήνου και η Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική V του 8ου εξαμήνου και αποτελούσαν από τότε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες και των δύο Κατευθύνσεων (Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ή Γλωσσολογίας και Διδακτικής).

Με την απόφαση αυτή εξασφαλίστηκε η ισόβαθμη εκπαίδευση όλων των φοιτητών και η απόκτηση ισοδύναμων πτυχίων που προσφέρουν ισότιμες δυνατότητες στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα επιλέξουν.

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΕ.ΠΡΟΣ: ίσχυε από το 2002/03 έως και το 2014/15) που δημιουργήθηκε επίσης στο πλαίσιο Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, προβλέφτηκαν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:

 1. Κατοχύρωση βαθμού στα 4 μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Ι-ΙV του Α’ Κύκλου Σπουδών.
 2. Κατοχύρωση βαθμού στα 3 μαθήματα Διδακτικής I, II, III του Α’ Κύκλου Σπουδών.
 3. Κατοχύρωση βαθμού στο μάθημα Διδακτική ΙV (Μικροδιδασκαλίες) του Β’ Κύκλου Σπουδών.

Με τις προϋποθέσεις αυτές ήταν εξασφαλισμένη η επαρκής θεωρητική εκπαίδευση όλων των ασκούμενων πριν κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ από το 2015/16

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης «ΑΚ 0210 Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική Άσκηση σε σχολεία». Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε δύο παράλληλα τμήματα (κι όχι σε τρία όπως από το 2001 έως το 2015), καθώς συνταξιοδοτήθηκαν δύο καθηγήτριες με αντικείμενο τη Διδακτική και δεν αναπληρώθηκαν οι θέσεις τους. Παρόλα αυτά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. συνεχίζεται, καθώς αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των σπουδών τους για επιστημονικούς λόγους, αλλά και γιατί οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες, όπως καταδεικνύεται από τα σχόλιά τους κατά την αξιολόγηση του Προγράμματος Π.Α., το αντιλαμβάνονται και το αναδεικνύουν ως παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Παρά την έλλειψη προσωπικού όμως, οι Μικροδιδασκαλίες του 7ου εξαμήνου παραμένουν και από το 2015/16 και μετά υποχρεωτικές για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες, καθώς στο αντίστοιχο μάθημα ΔΙΔ ΙΙΙ [703] μέσω της ανάλυσης μαθημάτων σε βίντεο όπως και των Μικροδιδασκαλιών που προετοιμάζουν και διεξάγουν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες, επιτυγχάνεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να αιτιολογούν με επιχειρήματα που βασίζονται στη θεωρία κάθε διδακτική δραστηριότητα. Με αυτήν την εικονική μορφή Πρακτικής Άσκησης εμπεδώνουν τη θεωρία και αποκτούν επίγνωση των καλών, αλλά και των προς αποφυγή πρακτικών.

Στο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16) ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η επαρκής θεωρητική εκπαίδευση όλων των ασκούμενων πριν κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

 1. Κατοχύρωση βαθμού στα 4 μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Ι-ΙV του Α’ Κύκλου Σπουδών.
 2. Κατοχύρωση βαθμού στα 2 μαθήματα Διδακτικής I & II του Α’ Κύκλου Σπουδών.
 3. Κατοχύρωση βαθμού στο μάθημα Διδακτική ΙΙΙ (Μικροδιδασκαλίες) του Β’ Κύκλου Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφού υποβάλουν αίτηση, επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια για την κατανομή θέσεων Π.Α. που έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος με αρ. πρωτ. 364/17.9.2015 (βλ. και http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/Microdidaskalies_&_Praktiki_Askisi_apo_to_2015-16.pdf).

Εκπαιδευτικοί στόχοι των μελών του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • Η εισαγωγή στις θεωρίες της Διδακτικής και Μεθοδολογίας,
 • η άσκηση και ο πειραματισμός των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όλου του Τμήματος (ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση Α’: Γλωσσολογίας και Διδακτικής ή Β’: Λογοτεχνίας και Πολιτισμού) ως προς τις πτυχές που αφορούν στην
  • παρατήρηση διδασκαλίας,
  • πειραματική διδασκαλία
  • ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και διδακτικού υλικού και
  • έρευνα στο αντικείμενο της Διδακτικής.