Συνεργασία με Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 Ειδικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998/99 έως 2004/05, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας (PALSO Βορείου Ελλάδος) που συστάθηκε το 1975 και υπάγεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών δέχτηκαν ασκούμενους/ες του Τμήματος (βλ. στατιστικά 2001 έως 2005 στο ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ.