Συνεργασία στο Πρόγραμμα Π.Α. με τα εξής Ιδιωτικά Σχολεία

Εδώ παρατίθενται τα Ιδιωτικά Σχολεία που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.