Συνεργασίες με Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 Οι ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης ήταν οι πρώτοι, με τους οποίους συνεργάστηκε το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το 1985 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του, καθώς στα Δημόσια Σχολεία άρχισαν τα Γερμανικά να διδάσκονται από το 1993. Έτσι, αρχικά υποδέχθηκαν τους/τις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και κατόπιν η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Ιδιωτικά Σχολεία.

Καθώς η πολύ καλή συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς συνεχίζεται όλα τα χρόνια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος φροντίζει να δίνεται σε κάθε φοιτητή/τρια η ευκαιρία να ασκηθεί σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, π.χ. ένα δημόσιο κι ένα ιδιωτικό ή ένα Δημοτικό κι ένα Γυμνάσιο ή Λύκειο για συνολικά δύο μήνες.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά το ακαδημαϊκό έτος 2005/06 υπήρξε συνεργασία και στην έρευνα με το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Συνεργασία με Ιδιωτικά Σχολεία
Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/idiotika-ekpaideftika-idrimata/idiotika-sxoleia παρατίθενται τα Ιδιωτικά Σχολεία που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.

Συνεργασία με Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας (PALSO Βορείου Ελλάδος) που συστάθηκε το 1975 και υπάγεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης
Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/goethe-institut-thessalonikh/pa-5 παρατίθενται τα τμήματα του Geothe-Institut Θεσσαλονίκης που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.

Συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/germanikh-sxolh-thessalonikhs παρατίθενται τα τμήματα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.