Συνεργασία στο Πρόγραμμα Π.Α. με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

Εδώ παρατίθενται  τα τμήματα του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.