Συνεργασία με το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης

Το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης δέχτηκε το 1985 τους/τις πρώτους/ες ασκούμενους/ες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και συνέχισε να στηρίζει το Πρόγραμμα μέχρι σήμερα, προσφέροντας τμήματα υποδοχής για έως και 90 φοιτητές/τριες ανά έτος.

Πέρα από την Π.Α., υπήρξαν ποικίλες συνεργασίες με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, κυρίως όσον αφορά την επιμόρφωση καθηγητών, καθώς και τη διοργάνωση Ημερίδων για καθηγητές/τριες της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης έχουν γίνει σε συνεργασία ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Goethe-Institut Thessaloniki-Ομάδες ασκουμένων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.

Επιμόρφωση καθηγητών/τριών Γερμανικής και Ημερίδες.