Συνεργασία στο Πρόγραμμα Π.Α. με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Εδώ παρατίθενται τα τμήματα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.

 

Συνεργασία στο Πρόγραμμα Π.Α. με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης