Συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης δέχεται από τη δεκαετία του 1990 ασκούμενους/ες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, αρχικά σε ομάδες των 2 ατόμων και από το 2014/15 σε ομάδες των 3 φοιτητών/τριών.

Deutsche Schule Thessaloniki-Ομάδες ασκουμένων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.