Συνεργασία στο Πρόγραμμα Π.Α. με τα εξής Γυμνάσια και Λύκεια

Εδώ παρατίθενται τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνάσια και Λύκεια που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.