Σύμφωνα συνεργασίας με τα εξής Γυμνάσια και διεξαγωγή έρευνας σε αυτά

Σύμφωνα συνεργασίας με τα εξής Γυμνάσια και διεξαγωγή έρευνας σε αυτά:

  • 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
  • Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Εργασίες που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τα παραπάνω:

  • Μεταπτυχιακή εργασία Βασούλας Μακρή (έρευνα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Α.Π.Θ.)
    (επιβλέπουσα Αικ. Ζάχου, συνεπιβλέπουσες Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Αικ. Βρέττα-Πανίδου)
  • Μεταπτυχιακή εργασία Ιωάννας Γκουντουβά (έρευνα στο Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ.)
    (επιβλέπουσα Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, συνεπιβλέπουσες Δ. Τσοκακτσίδου, J. Wolfrum)