Συνεργασίες με Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνεργασία με Δημόσια Σχολεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1990 που άρχισαν να διδάσκονται τα Γερμανικά στο Γυμνάσιο.

Γυμνάσια και Λύκεια που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες του Τμήματος σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.

Σύμφωνα Συνεργασίας με Δημόσια Σχολεία για ερευνητικούς σκοπούς

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά κατά καιρούς γίνεται και έρευνα. Με δύο μάλιστα Πειραματικά Γυμνάσια έχει συνάψει το Τμήμα σύμφωνα συνεργασίας, όχι μόνο για εκπαιδευτικούς, αλλά και για επιστημονικούς σκοπούς (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/dhmosia-sxoleia/bbatmias-ekpaidefshs/erevna-2).