Συνεργασίες με Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με δημόσια Δημοτικά Σχολεία από το 2005/06 που ξεκίνησε η διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σήμερα τα Δημοτικά Σχολεία που υποδέχονται ασκούμενους/ες του Τμήματος είναι περισσότερα από τα Γυμνάσια και Λύκεια.

Έτσι δίνεται σχεδόν σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες η δυνατότητα να ασκηθούν τον ένα από τους δύο μήνες της Πρακτικής τους Άσκησης και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος καταβάλει κάθε χρόνο προσπάθεια να ασκηθούν όλοι/ες σε τμήματα με δύο διαφορετικές ομάδες-στόχο, π.χ. ένα τμήμα με παιδιά και ένα ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους ασκούμενους να γνωρίσουν τη διδακτική πράξη στις διαφορετικές εκφάνσεις της.

Δημοτικά Σχολεία που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.