Συνεργασίες με Δημόσια Σχολεία

Το Τμήμα συνεργάζεται με Δημόσια Σχολεία από τη δεκαετία του 1990 που άρχισαν να διδάσκονται τα Γερμανικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά κατά καιρούς γίνεται και έρευνα (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/dhmosia-sxoleia/bbatmias-ekpaidefshs/erevna-2).

Το Πρόγραμμα Π.Α. επεκτάθηκε και στα Δημοτικά Σχολεία με την εισαγωγή της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2005, και μάλιστα σήμερα τα Δημοτικά Σχολεία που υποδέχονται ασκούμενους/ες του Τμήματος είναι περισσότερα από τα Γυμνάσια και Λύκεια.

Μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των παραπάνω φορέων παγιώθηκε η διάρκεια του Προγράμματος Π.Α. στους δύο μήνες, με άσκηση των φοιτητών/τριών σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για ένα μήνα στο καθένα. Επίσης γίνεται κάθε χρόνο η προσπάθεια να ασκηθούν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες σε τμήματα με δύο διαφορετικές ομάδες-στόχο, π.χ. ένα τμήμα με παιδιά και ένα ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους/στις ασκούμενους/ες να γνωρίσουν τη διδακτική πράξη στις διαφορετικές εκφάνσεις της.

Συνεργασία με Δημόσια Σχολεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/dhmosia-sxoleia/abatmias-ekpaidefshs/pa-1 παρατίθενται τα Δημοτικά Σχολεία που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11 που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ Π.Α.

Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/dhmosia-sxoleia/bbatmias-ekpaidefshs/pa-2 παρατίθενται τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια που υποδέχτηκαν ασκούμενους/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων από το 2010/11.

Σύμφωνα Συνεργασίας με Δημόσια Σχολεία για ερευνητικούς σκοπούς
Στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/synergasies/dhmosia-sxoleia/bbatmias-ekpaidefshs/erevna-2 παρατίθενται τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει σύμφωνα συνεργασίας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.