Συνεργασίες

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται με τα περισσότερα Δημόσια Σχολεία – αλλά και κάποια Ιδιωτικά Σχολεία – Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και με όλα τα Πειραματικά Σχολεία, ώστε οι φοιτητές/τριες να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση που είναι υποχρεωτική στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, καθώς και έρευνες για την πτυχιακή τους εργασία και στο Προπτυχιακό, αλλά και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Επίσης συνεργάζεται με τη Γερμανική Σχολή και το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και για διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Για τη διεξαγωγή των τελευταίων συνεργάζεται και με τους δύο Συλλόγους των καθηγητών της Γερμανικής. Ευχαριστούμε όλους τους παραπάνω φορείς, όπως και τις δύο Συμβούλους της Γερμανικής, κυρίες Γιάννα Κερκινοπούλου και Τάνια Παπαδημητρίου.