Σύλλογοι/Ενώσεις καθηγητών Γερμανικής

  1. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop μετά από πρόσκληση στην ημερίδα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας (PALSO Βορείου Ελλάδος) με θέμα „Theorie und Praxis des Hörverstehens im DaF-Unterricht“ στο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη (07.02.1999) (Ε. Καραγιαννίδου).
  2. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας (PALSO Βορείου Ελλάδος) στην 3η Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου και Διδακτικού & Εποπτικού Υλικού με θέμα „Schulung des Hörverstehens im DaF-Unterricht“ στο Μακεδονία Palace στη Θεσσαλονίκη (18.04.1999) (Ε. Καραγιαννίδου).
  3. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop με θέμα „Prüfungstraining Schreiben – Bewertung des Schriftlichen Ausdrucks bei deutschen Sprachzertifikaten“ μετά από πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO στο 20ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ξένες Γλώσσες – 21ος αιώνας» στο Divani Caravel στην Αθήνα (26. - 27.08.2000) (Ε. Καραγιαννίδου).
  4. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop με θέμα „Kriterien zur Bewertung des Schriftlichen Ausdrucks bei deutschen Sprachzertifikaten“ μετά από πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO στο 18ο Συνέδριο Εκπαίδευσης στο Divani Caravel στην Αθήνα (26.11.2000) (Ε. Καραγιαννίδου).
  5. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop με θέμα „Hörverstehen kann doch Spaß machen!“ μετά από πρόσκληση των Συλλόγων Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Κρήτης στο 6ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Creta Paradise στα Χανιά (07. - 08.04.2001) (Ε. Καραγιαννίδου).
  6. Διάλεξη με θέμα «Τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό» στην ημερίδα επιμόρφωσης «Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας σήμερα και αύριο» που διοργάνωσε το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.) στην Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη (11.12.2005) (Ε. Καραγιαννίδου).
  7. Διάλεξη με θέμα «Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Η εξασφάλιση της συνέχειας», στο πλαίσιο Ημερίδας Επιμόρφωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας που διοργάνωσε το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.) (07.09.2008) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
  8. Σεμινάριο στη Λεμεσσό Κύπρου με θέμα: Wie lassen sich die Prinzipien des Frühen Fremdsprachenlernens in DaF-Lehrwerken realisieren? (ανάλυση εγκεκριμένων εγχειριδίων 2010) (βλ. http://www.zdv-online.org/, Εκδηλώσεις, 15.05.2010  ΗΜΕΡΙΔΑ : ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ) (15.05.2010) (Α. Σαπιρίδου).
  9. Workshop με θέμα "DaF im Primarbereich: Wie lassen sich die Prinzipien des frühen Fremdsprachenlernens in DaF-Lehrwerken realisieren?" (ανάλυση εγκεκριμένων εγχειριδίων 2011) στην Ημερίδα „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“ που οργάνωσε το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.) (13.03.2011) (Α. Σαπιρίδου).