Πανεπιστήμια

 1. Συμμετοχή με 5λεπτη εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα: «Ανταλλαγή Απόψεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης – Δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης» (03.06.1999) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 2. Συμμετοχή και παρουσίαση του Προγράμματος Μικροδιδασκαλιών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων του Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (08. - 10.10.1999) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 3. Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα: Πρακτική Άσκηση στο Α.Π.Θ. και παρουσίαση της πορείας της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (26.11.1999) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 4. Συμμετοχή και παρουσίαση του Προγράμματος Π.Α. και Μικροδιδασκαλιών με θέμα „Praktische Lehrerausbildung der DaF-StudentInnen in Thessaloniki“ στο Kongress der Germanisten Südeuropas „Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“ που διοργάνωσε το Institut für Germanistik der Philologischen Fakultät der Hll. Kyrill-und-Method-Universität στο Veliko Târnovo της Βουλγαρίας (22. - 24.06.2000) (Ε. Καραγιαννίδου).
 5. Παρουσίαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το Γραφείο Διασύνδεσης, στις Παρουσιάσεις των Τμημάτων του Α.Π.Θ. σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ακαδημαϊκά έτη 2002/03, 2004/05 και 2006/07) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 6. Εκπρόσωπος του Τμήματος στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ARION, επίσκεψη μελέτης «Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές μικρής ηλικίας» (ακαδημαϊκό έτος 2002/03) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 7. Συμμετοχή στη διεθνή επιστημονική διημερίδα Fachtagung „Bachelor und Master in DaF: Probleme und Perspektiven“ του fadaf στο Universität Hannover, στη Γερμανία, και εκπόνηση του Landesbericht για την Ελλάδα (17. - 19.11.2005) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 8. Συμμετοχή στο διεθνές Workshop „The implementation of the Common European Framework of Reference at Higher Education level“ του Κέντρου Γλωσσών στο Freie Universität Berlin σε συνεργασία με το European Language Council, στο Βερολίνο, Γερμανία (09. - 10.12.2005) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 9. Συμμετοχή και παρουσίαση με θέμα «Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» στο Συνέδριο «Οι ξένες γλώσσες στη Δημόσια Εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές» που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α. στην Αθήνα (βλ. http://www.pi-schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf) (31.03. - 02.04.2006) (Α. Σαπιρίδου).
 10. Διεξαγωγή πέντε επιμορφωτικών σεμιναρίων Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε Ομογενείς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ» (10. - 20.07.2006) (Ε. Καραγιαννίδου).
 11. Διάλεξη με θέμα «Εξελίξεις και προοπτικές στην εμπειρική έρευνα της διδασκαλίας της επαγγελματικής μετάφρασης» στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (08.01.2008) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 12. Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» στην εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ. στο ΚΕΔΕΑ (17.12.2009) (Ε. Καραγιαννίδου).
 13. Παρουσίαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το Γραφείο Διασύνδεσης, στις Παρουσιάσεις των Τμημάτων του Α.Π.Θ. σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ακαδημαϊκά έτη 2011/12, 2012/13) (Δ. Τσοκακτσίδου).
 14. Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην 3η Συνεδρίαση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. που διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (04.07.2012) (Ε. Καραγιαννίδου).
 15. Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» στην εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ. στο ΚΕΔΕΑ στα Αμφιθέατρα ΙΙ και ΙΙΙ (βλ. http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=312 και https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/634750117125845898.pps) (09.05.2012) (Ε. Καραγιαννίδου).
 16. Παρουσίαση με Workshop του Προγράμματος Μικροδιδασκαλίων και Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή καθ. Ηρακλή Ρεράκη, στο «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και κατάρτισης» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογική Σχολής του Α.Π.Θ. (03.07.2013) (Ε. Καραγιαννίδου).
 17. Ανακοίνωση με θέμα „DaF-Lehrerausbildung und Praktikum an der Aristoteles-Universität Thessaloniki“ στο Διεθνές Συνέδριο XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT) Bozen 2013, Sektion D7: Aus- und Weiterbildung von Deutschlehrpersonen, στο Πανεπιστήμιο του Μπολτζάνο της Ιταλίας (29.07. - 03.08.2013) (Ε. Καραγιαννίδου).
 18. Εκπροσώπηση του Τμήματος και ανακοίνωση με θέμα „Grammatik selbst entdecken lassen: Analyse eines authentischen Unterrichtsbeispiels“ στο Διεθνές Συνέδριο 25. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF) „Sprachenausbildung. Sprachen bilden aus. Bildung aus Sprachen“, Sektion 11: Empirische Unterrichtsforschung in der Fremdsprachendidaktik, στο Πανεπιστήμιο του Augsburg της Γερμανίας (25. - 28.09.2013) (Ε. Καραγιαννίδου).