Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Διοργάνωση, μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Αλεξανδρούπολης, σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Νέες τάσεις και τεχνικές επικοινωνιακής προσέγγισης της ξένης γλώσσας» για καθηγητές/τριες Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής (27.-28.05.1996) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου & Α. Σαπιρίδου).
  2. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop με θέμα: «Προγραμματισμός μαθημάτων της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας» στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (28.06.2000) (Ε. Καραγιαννίδου).
  3. Συμμετοχή στη διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Έργο: 1.3.α. (1).2, υποέργο «Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης Α΄φάση 2000», στο 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (04.-13.09.2000) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).