Σεμινάρια – Διαλέξεις – Συνέδρια

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υποστηρίζει ενεργά σεμινάρια και Workshops φορέων και συλλόγων καθηγητών σε θέματα που έχουν σχέση με τη διδασκαλία της Γερμανικής. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ που συγκροτούν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχουν δώσει διάφορες διαλέξεις που αφορούν στη Διδακτική/Μεθοδολογία των ξένων γλωσσών και έχουν διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις.