Πρόγραμμα «Διερεύνηση Επιπέδων Γλωσσομάθειας Ι & ΙΙ»

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Επιπέδων Γλωσσομάθειας Ι & ΙΙ», με κωδικούς έργου στην Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 21332, 21863 και 81771, διεξήχθη από 02.05.2003 έως 11.05.2007 με επιστημονικά υπεύθυνη την αναπλ. καθ. Ανδρομάχη Σαπιρίδου. Από τα μέλη του Γραφείου Π.Α. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετείχε επίσης η επίκ. καθ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου.