Περίοδοι υλοποίησης

Οι ημερομηνίες της Π.Α. καθορίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους και γνωστοποιούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (γρ. 313Γ, 2ος όροφος, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής) με ανακοινώσεις:

  • στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. Aνακοινώσεις),
  • στο Blackboard,
  • στο Γραφείο Σπουδών (γρ. 314, 2ος όροφος, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής) και
  • στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος).

Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι/ες να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση και στις δύο περιόδους, ώστε να ασκηθούν για ένα μήνα σε ένα Δημόσιο και για ένα μήνα σε ένα Ιδιωτικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα:

  • 1η περίοδος: αρχές έως τέλος Μαρτίου
  • 2η περίοδος: αρχές Απριλίου έως μέσα Μαΐου (λόγω των διακοπών του Πάσχα)