Ασφάλιση ασκούμενων φοιτητών

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα).