Στόχοι του προγράμματος

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) γενικότερα, είναι:

  • να αναπτύξουν οι φοιτητές ουσιαστικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και της εκπαίδευσης: άρτια θεωρητική κατάρτιση, κατάλληλα εφόδια για τη διδακτική πρακτική και ικανότητα κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων κλπ.,
  • να κατανοήσουν - μέσα από τη βιωμένη εμπειρία - την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης και να οδηγηθούν στην κριτική αναθεώρηση των κατεστημένων πρακτικών. Παράλληλα, να συνειδητοποιήσουν την αξία της αυτοκριτικής και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων τους και να ασκηθούν σε αυτές μέσα σε πειραματικές και αυθεντικές συνθήκες διδασκαλίας,
  • να μάθουν να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποκτούν, και οι οποίες αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους,
  • να εξοικειωθούν με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους, αφού πολλοί φοιτητές θα εργαστούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές του με τη βοήθεια της παιδαγωγικής καθοδήγησης έμπειρων εκπαιδευτικών.