Διοργάνωση Συνεδρίων – Ημερίδων – Εκδηλώσεων

Τα μέλη ΔΕΠ που συγκροτούν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχουν διοργανώσει ή συνδιοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις:

 1. Διοργάνωση, σε συνεργασία με την καθ. Κ. Dorfmüller-Καρπούζα, του Διεθνούς Συνεδρίου „33. Linguistisches Kolloquium“ που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με την οικονομική υποστήριξη του Α.Π.Θ., του Υπουργείου Πολιτισμού, του Προξενείου της Γερμανίας, του Ινστιτούτου Goethe, της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου σε http://search.lib.auth.gr/Record/429830) (24. - 26.09.1998) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 2. Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Α.Π.Θ. για τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες των τάξεων υποδοχής φοιτητών/τριών του Τμήματος για την Πρακτική τους Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι «Πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών» (13.02.1999) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 3. Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Α.Π.Θ. για τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες των τάξεων υποδοχής φοιτητών/τριών του Τμήματος για την Πρακτική τους Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (από Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου) και διεξαγωγή σεμιναρίου με Workshop (Ε. Καραγιαννίδου), με θέμα «Παρακολούθηση και ανάλυση μαθήματος» (09.03.2002) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 4. Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Α.Π.Θ. για τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες των τάξεων υποδοχής φοιτητών/τριών του Τμήματος για την Πρακτική τους Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (από Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου) και διεξαγωγή σεμιναρίου με Workshop (Ε. Καραγιαννίδου), με θέμα «Παρακολούθηση και ανάλυση μαθήματος – Παράδειγμα: μία Μικροδιδασκαλία με θέμα τη Γραμματική» (29.03.2003) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 5. Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Α.Π.Θ. για τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες των τάξεων υποδοχής φοιτητών/τριών του Τμήματος για την Πρακτική τους Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (από Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου) και διεξαγωγή σεμιναρίου με Workshop (Ε. Καραγιαννίδου), με θέματα: 1. «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας», 2. «Ανάλυση μαθήματος – Παράδειγμα: μία Μικροδιδασκαλία με θέμα την κατανόηση προφορικού λόγου» και 3. «Παρακολούθηση και ανάλυση μαθήματος – Παράδειγμα: μία Μικροδιδασκαλία με θέμα τη Γραμματική» (14.03.2004) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 6. Διοργάνωση, συντονισμός της εκδήλωσης και παρουσίαση του τιμητικού τόμου για την ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Καίτη Dorfmüller-Καρπούζα σε συνεργασία με την καθ. Ελένη Μπουτουλούση και την επίκ. καθ. Αικατερίνη Ζάχου στην τελετή απονομής του τόμου στην αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (βλ. Τιμητικό Τόμο σε http://search.lib.auth.gr/Record/480847 & σε http://users.auth.gr/butulusi/Sprache_und_Multikulturalitat.pdf) (12.05.2005) (Ε. Καραγιαννίδου).
 7. Διοργάνωση και συντονισμός, σε συνεργασία με την αναπλ. καθ. Ελένη Σκούρτου, του 42ο Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου Linguistisches Kolloquium με θέμα „Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität“ που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο σε συνεργασία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου σε http://search.lib.auth.gr/Record/972890) (27. - 30.09.2007) (Ε. Καραγιαννίδου & Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 8. Συνδιοργάνωση της Εκδήλωσης Γνωριμίας με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για μαθητές/τριες Λυκείου στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος, με στόχο τη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρουσίαση του Τμήματος, του Προγράμματος Π.Α. και προβολή μίας Μικροδιδασκαλίας (βλ. Πρόγραμμα εκδήλωσης,  α) Ενημέρωση από διδάσκοντες/ουσες και β) Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης) (10.05.2010) (Ε. Καραγιαννίδου, Α. Σαπιρίδου).
 9. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του Τμήματος (βλ. http://www.del.auth.gr/kongress50/index.php?lang=el) με θέμα: «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση»/Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion (βλ. Πρακτικά Συνεδρίου σε http://search.lib.auth.gr/Record/972890) (25. - 28.05.2011) (Ρ. Σιδηροπούλου)
 10. Διοργάνωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Π.Α., της 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την Πρακτική Άσκηση με θέμα «Από την πράξη για την πράξη: Προσεγγίσεις, εμπειρίες, καλές πρακτικές» στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. προς τιμή της επιστημονικά υπεύθυνης για την Π.Α. από το 1985 μέχρι το 2011, αναπλ. καθ. Αικ. Βρέττα-Πανίδου (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/1h-hmerida-didaktikis-2013) (01.06.2013) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
 11. Διοργάνωση της 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Πράξη και θεωρία στο μάθημα της Γερμανικής: Μονόδρομη ή αμφίδρομη σχέση;» στα Αμφιθέατρα Ι και ΙΙ του ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/2h-hmerida-didaktikis-2014) (14.06.2014) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
 12. Διοργάνωση της 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Δρώντας στην ξένη γλώσσα»/„Handeln in der Fremdsprache“ και προσκεκλημένους ομιλητές τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Berlin), και την Prof. Dr. Antonie Hornung (Modena/Italia) που διοργανώθηκε το 2015 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την ίδρυσή του, καθώς και των 35 χρόνων συνεργασίας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/3h-hmerida-didaktikis-2015) (06.06.2015) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).