espa2

 

 Στόχοι του προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Βασικοί στόχοι της ΠΑ, αλλά και του προγράμματος σπουδών του Τμήματος γενικότερα, είναι:
 • να αναπτύξουν οι φοιτητές ουσιαστικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και της εκπαίδευσης: άρτια θεωρητική κατάρτιση, κατάλληλα εφόδια για τη διδακτική πρακτική και ικανότητα κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων κλπ.,
 • να κατανοήσουν - μέσα από τη βιωμένη εμπειρία - την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης, να οδηγηθούν στην κριτική αναθεώρηση των κατεστημένων πρακτικών. Παράλληλα, να συνειδητοποιήσουν την αξία και να ασκηθούν στην αυτοκριτική και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους μέσα σε πειραματικές και αυθεντικές συνθήκες διδασκαλίας,
 • να μάθουν να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποκτούν, και οι οποίες αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους, πράγμα που δεν επέρχεται αυτόματα, χωρίς εξάσκηση,
 • να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οδηγούν πολλούς απ’ αυτούς οι σπουδές του Τμήματος, και να το κατανοήσουν με τη βοήθεια της παιδαγωγικής καθοδήγησης έμπειρων εκπαιδευτικών.
   

Παράλληλοι Στόχοι

Επιπλέον μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσδοκούμε την επέκταση των στόχων μας όπως περιγράφονται παρακάτω σε μια καινοτόμο κατεύθυνση:
 • καλύτερης οργάνωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων από το γραφείο ΠΑ προς τους φοιτητές και τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς,
 • στενής και αμφίδρομης συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, ώστε η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον επαγγελματικό χώρο και τους εκπαιδευτικούς φορείς να έχει ένα χαρακτήρα διάδρασης,
 • χρονικής επέκτασης της ΠΑ σε δύο μήνες
 • δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑ με τακτική και υπεύθυνη ενημέρωσή του,
 • έκδοσης δίγλωσσου Οδηγού ΠΑ (στη γερμανική και στην ελληνική) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
 • επιλογής και προμήθειας πολλαπλών αντιτύπων βασικών διδακτικών συγγραμμάτων για να ενδυναμωθεί η χρήση βιβλιογραφίας,
 • σύνδεσης της ΠΑ με τη διπλωματική εργασία των φοιτητών που εισάγεται για πρώτη φορά στο Τμήμα μας στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
 • συνολικής ποιοτικής αξιολόγησης του προγράμματος ΠΑ και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της.