Μαθήματα Κατεύθυνσης στη «Διδακτική»

Αικ. Βρέττα-Πανίδου

 • Γλωσσική διαμεσολάβηση: Μετάφραση και Διερμηνεία στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας Ι (2006/07, 2007/08, 2008/09)
 • Γλωσσική διαμεσολάβηση: Μετάφραση και Διερμηνεία στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας ΙΙ (2006/07, 2007/08)
 • Διδασκαλία και εκμάθηση λεξιλογίου στο μάθημα της ξένης γλώσσας (2008/09)
 • Θεωρία και εφαρμογές σχεδίων εργασίας (project) στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (2008/09)

Ανδρομάχη Σαπιρίδου

 • Τεχνικές κατανόησης κειμένου στο μάθημα της ξένης γλώσσας με έμφαση στη διδασκαλία λεξιλογίου (2009/10)
 • Η διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά του Δημοτικού (2009/10, 2010/11)

Ευαγγελία Καραγιαννίδου

 • Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Οι πρώτες ώρες διδασκαλίας και εκμάθησης της Γερμανικής (2006/07, 2007/08)
 • Λειτουργική Πραγματολογία και Διδακτική(2006/07, 2007/08)
 • Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας (2010/11, 2011/12)

Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου

 • Τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2012/13, 2013/14)
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (2013/14)
 • Τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Μικροδιδασκαλίες (2013/14)
 • Αναστοχαστική διδασκαλία της Γερμανικής ως δεύτερης Ξένης Γλώσσας (2013/14)

Ρενάτε Μ. Σιδηροπούλου-Lenger

 • Οι εικαστικές τέχνες στο μάθημα της γερμανικής ως ξένη γλώσσα (2012/13)
 • Ανοιχτές μορφές μάθησης στο μάθημα της γερμανικής ως ξένη γλώσσα (2012/13)

Δήμητρα Τσοκακτσίδου

 • Η χρήση των τραγουδιών στο μάθημα της ξένης γλώσσας (2011/12)
 • Η χρήση της μετάφρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας (2011/12, 2012/13, 2013/14)