Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα προετοιμασίας για την Π.Α.: Υποχρεωτικά και Κατεύθυνσης

Εδώ θα βρείτε τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού καθώς και τα μαθήματα Κατεύθυνσης που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ που συγκροτούν το Γραφείο Π.Α. του Τμήματος.