Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εδώ θα βρείτε τα υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο»,που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ που συγκροτούν το Γραφείο Π.Α. του Τμήματος. Με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μαζί διεξάγονται έρευνες και εκπονούνται επιστημονικές εργασίες.

Μαθήματα του ΠΜΣ στη «Διδακτική»

Αικ. Βρέττα-Πανίδου

 • Γλωσσική Διαμεσολάβηση: ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας (2006/07)
 • Γραπτή και προφορική Διαμεσολάβηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας (2008/09)

Ανδρομάχη Σαπιρίδου

 • Ανάλυση και ανάπτυξη διδακτικού υλικού για το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (2007/08)
 • Το πολιτισμικό στοιχείο σε εγχειρίδια της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα (2009/10)
 • Διπολική ή πολυπολική διαπολιτισμικότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας; (2012/13)

Ευαγγελία Καραγιαννίδου

 • Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Οι πρώτες ώρες διδασκαλίας και εκμάθησης της Γερμανικής (2006/07)
 • Λειτουργική Πραγματολογία και Διδακτική (2006/07)
 • Λειτουργική-πραγματολογική ανάλυση λόγου (2007/08)
 • Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας (2010/11)
 • Λειτουργική Πραγματολογία και Διδακτική: Η επικοινωνία στο σχολείο (2010/11)
 • Λειτουργική Πραγματολογία και Διδακτική: Η επικοινωνία στην τάξη (2010/11)
 • Επικοινωνία στην τάξη: Λειτουργική-πραγματολογική ανάλυση λόγου (2012/13)

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.:

 • Διδακτική ΙΙΙ (2010/11)

Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου

 • Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας (2010/11, 2012/13)

Ρενάτε Μ. Σιδηροπούλου-Lenger

 • Συναντήσεις – Έργα τέχνης στο διαπολιτισμικό μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας(2008/09, 2010/11)
 • Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας(2010/11)
 • Ιστορία και πολιτισμός στο ξενόγλωσσο μάθημα(2011/12)
 • Συναντήσεις – Έργα τέχνης στο διαπολιτισμικό μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας(2012/13)
 • «Σήμερα θα πάμε στο μουσείο!» - Η μάθηση της γερμανικής γλώσσας σε μουσειακούς χώρους (2013/14)

Δήμητρα Τσοκακτσίδου

 • Μετάφραση και διαμεσολάβηση (2013/14)