8η Ημερίδα Διδακτικής / 8. Didaktik-Tagung - 05.06.2021

 

Anmeldung/Δήλωση συμμετοχής στην 8η Ημερίδα Διδακτικής

Einladung/Πρόσκληση στην 8η Ημερίδα Διδακτικής της Γερμανικής

Programm/Πρόγραμμα 8ης Ημερίδας Διδακτικής της Γερμανικής

Poster/Αφίσα 8ης Ημερίδας Διδακτικής της Γερμανικής

KEDEA-Gebäude: Lageplan-Anfahrt-Fotos/ΚΕΔΕΑ: χάρτης-λεωφορεία-φωτογραφίες