Εκδηλώσεις

 

Τα μέλη ΔΕΠ που συγκροτούν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχουν διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/seminaria-dialekseis-synedria/diorganosh-synedrion-hmeridon-ekdhloseon

Εδώ βρίσκονται οι πρόσφατες Εκδηλώσεις που διοργάνωσε τo Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., όπως οι Ημερίδες Διδακτικής, οι οποίες έχουν γίνει θεσμός από το 2013 που διεξήχθη η 1η Ημερίδα και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Ιούνιο:

  1. Διοργάνωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Π.Α., της 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την Πρακτική Άσκηση με θέμα «Από την πράξη για την πράξη: Προσεγγίσεις, εμπειρίες, καλές πρακτικές» στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. προς τιμή της επιστημονικά υπεύθυνης για την Π.Α. από το 1985 μέχρι το 2011, αναπλ. καθ. Αικ. Βρέττα-Πανίδου (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/1h-hmerida-didaktikis-2013) (01.06.2013) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
  2. Διοργάνωση της 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Πράξη και θεωρία στο μάθημα της Γερμανικής: Μονόδρομη ή αμφίδρομη σχέση;» στα Αμφιθέατρα Ι και ΙΙ του ΚΕΔΕΑ του Α.Π.Θ. (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/2h-hmerida-didaktikis-2014) (14.06.2014) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
  3. Διοργάνωση της 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Δρώντας στην ξένη γλώσσα»/„HandelninderFremdsprache“ και προσκεκλημένους ομιλητές τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, Prof. Dr. Dr. h.c. KonradEhlich (Berlin), και την Prof. Dr. AntonieHornung (Modena/Italia) που διοργανώθηκε το 2015 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την ίδρυσή του, καθώς και των 35 χρόνων συνεργασίας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/3h-hmerida-didaktikis-2015) (06.06.2015) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
  4. Διοργάνωση της 4ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική των ξένων γλωσσών»/„Neuere Ansätze in der Fremdsprachen-Didaktik“ και προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες την Univ.-Prof. Dr. Karen Schramm (καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βιέννης), την Dr. Diana Feick (μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα του Πανεπιστημίου της Βιέννης), την Prof. Dr. Gudrun Schönknecht (καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Freiburg) και τον Prof. Dr. Robert Baar (καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βρέμης), σε συνεργασία και το 2016 με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/4h-hmerida-didaktikis-2016) (04.06.2016) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).
  5. Διοργάνωση της 5ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας»/„Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“ και προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες τον em. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιστήμιο Βιέννης) και την Prof. Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιστήμιο Λειψίας), σε συνεργασία και το 2017 με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017) (10.06.2017) (Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Ρ. Σιδηροπούλου, Δ. Τσοκακτσίδου).